október 2013

  • Všetky
  • Akcie
  • Besedy
  • Dobrovoľníctvo
  • Výlety
Beseda s Milanom Krajniakom

V utorok večer 6. októbra nás poctil svojou návštevou Milan Krajniak, ktorý prišiel diskutovať o aktuálnej téme – problematike utečencov. Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére. Náš hosť začal tému zoširoka. Najskôr poukázal na problémy, ktoré nastali počas migrácie v minulosti, pokračoval tvrdením, že len...