október 2016

  • Všetky
  • Akcie
  • Besedy
  • Dobrovoľníctvo
  • Výlety
Umývanie okien

V sobotu 17.9.2016 sme sa zúčastnili na dobrovoľníckej aktivite v domove seniorov Charitas na Heydukovej ulici, kde sme pomáhali umývať okná. Počet dobrovoľníkov bol taký vysoký, že namiesto pôvodných 5 hodín, sme prácu zvládli za jedinú hodinu. Táto akcia bola prípravnou aktivitou na konferenciu mladých dobrovoľníkov...