Klub

Kluby Gerlach a STORM sú pre chlapcov vo veku od 8 do 14 rokov. Ponúkame zábavu, priateľstvá, formáciu a vzdelanie.

Výchova detí patrí medzi najväčšie výzvy rodičov: klub Gerlach a klub STORM ponúkajú rodičom spoluprácu:

 • Kresťanská formácia detí (prednášky, rozjímania, spovede, rozhovory).
 • Pravidelné tútoringy (osobné stretnutia) s rodičmi.
 • Klub každý štvrtok (17:00-20:00) v Dowine. Aktivity oboch klubov sú v tom istom čase, ale nie sú spojené.
 • Štyri víkendovky do roka (Bratislava, Praha, Strmilov v Južných Čechách, futbalový turnaj v Chorvátsku alebo inej krajine).
 • Víkendovka Otcovia&synovia (Terchová / Banská Bystrica / Brezová pod Bradlom / Tatry / …).
 • Letný tábor (zvyčajne v júli v penzióne Gambit): http://penzion.strmilov.cz.
 • Deň rodín v máji a decembri v Dowine.
 • Možnosť formácie aj pre rodičov (duchovné obnovy, duchovné cvičenia, prednášky o výchove, Akadémia rodiny, a pod.).
 • Adorácie pre rodiny vo štvrtok pred prvým piatkom počas klubu.

Klub Gerlach

 • Allan Bohm je vedúci klubu pre chlapcov vo veku od 8 do 11 rokov. Už viac ako 8 rokov sa venuje práci s deťmi a mládežou (klub Viking v Prahe, klub Gerlach v Bratislave).
 • Aktivity: džudo, kurz sebeobrany, výroba mečov a bitky s nimi, futbal, zábavné pokusy, prednášky s laikom alebo meditácie s kňazom, raz do mesiaca adorácia.

Klub STORM

 • Braňo Borovský a Matúš Figlár sú vedúcimi tohto klubu určeného pre starších chlapcov (12-14 rokov). Matúš sa tejto práci venuje 3 roky, Braňo nastúpil do teamu v roku 2016.
 • Aktivity: vývoj spoločenskej hry, prezentácie, kurz programovania, cross fit, prednášky s laikom, meditácie s kňazom, adorácia raz za mesiac.

Spolupracujeme s klubmi Viking (Praha) a Kajman (Brno): spoločné víkendovky a letný tábor.

Kontakt: klub@dowina.org

Braňo: 0950 575 189

Allan: 0907 411 499

Matúš: 0949 456 464