Vedenie Dowiny

Staráme sa o fungovanie univerzitného centra

Študoval informatiku na Matematicko Fyzikálnej fakulte, Karlova Univerzita. Profesionálnu prax začínal v Pražskej firme Praetor Systems s.r.o. Od roku 2015 je na Slovensku riaditeľom študentského domova Dowina. Okrem toho pracuje ako freelancer programátor a vývojár.

Mgr. Ondrej Kováč

Riaditeľ

Rodák z Bratislavy, vyštudoval manažment na FMUK a právo na PFTU. V Ríme študoval teológiu a filozofiu. Momentálne sa venuje Dowine, robí si doktorát z práva na PFTU, študuje licenciát z teológie na Navarrskej univerzite a je aktívny v projektoch IYC (International Youth Cooperation) a Academy.

Mgr. Branislav Borovský

Zástupca riaditeľa

Vyštudoval 3. lekársku fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a MBA na Business Institute v odbore Manažment a riadenie v zdravotníctve. Pracuje na oddelení akútnej kardiológie NÚSCh v Bratislave. Okrem klinickej medicíny sa venuje aj vedeckému výskumu v oblasti kardiológie za čo získal viaceré medzinárodné ocenenia. V súčasnosti reprezentuje
Slovensko v pracovnej skupine Európskej kardiologickej spoločnosti „Cardiologists of tomorrow“.

MUDr. Allan Böhm

Projektový manager

Vyštudoval Strojnícku fakultu STU v Bratislave, odbor Manažérstvo kvality (2009). Popri štúdiu absolvoval pedagogické minimum so zameraním na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách. Po ukončení štúdia pracoval v KIA Motors Slovakia na oddelení zabezpečovania kvality. Od roku 2012 pracuje vo firme Plastic Omnium na oddelení “Competence department,” kde je zodpovedný za zabezpečovanie kvality a validáciu automobilových dielov.

Ing. Vladimír Škerko

Koordinátor coachingu

Študoval ekonomickú VŠ (Valladolid, 1993), neskôr MBA na CEU (Budapešť, 2014). Začínal ako učiteľ matematiky na Gymnáziu v Salamanke. V roku 1996 sa presťahoval na Slovensko a pracoval v Konzultačnej spol. Soluziona ako Manažér ľudských zdrojov. Od roku 2001, pracoval v spol. SITNO HOLDING, a.s., ako Projektový manažér. Pôsobil ako člen predstavenstva vo VSE (2010-2014). V súčasnosti riadi vlastnú firmu Soluziona s.r.o., ktorá sa venuje na recruitingu.

Ángel Díaz Pino, MBA

Foundrising

Spolupracujeme

Zahraničné študentské rezidencie