Migrants at our Doorstep

„Migrants at our doorstep“ je projekt, ktorý bol podporený programom Erazmus+. Začali sme na ňom intenzívne pracovať už od novembra 2016 spolu s ďalšími krajinami: susedným Českom, Maďarskom a Slovinskom, ako aj so vzdialenejším Španielskom a Írskom. Prečo sme sa vôbec do toho pustili? V prvom rade sme chceli využiť potenciál, ktorý v nás je: spustiť projekt na európskej úrovni, ktorý by nám pomohol realizovať ciele Dowiny. Jedným z týchto cieľov je rozvoj osobnosti (najmä) mladých a dospievajúcich ľudí. V minulosti sme už realizovali podobné projekty so združeniami z iných krajín (v Madride, Dolnom Kubíne) a ukázalo sa, že spolupráca je obohacujúca pre všetky zúčastnené strany. Tak vďaka iniciatíve Brosna Educational Centre so sídlom v Írsku a španielskej organizácie IYC (International Youth Cooperation) sme sa do tohto projektu pustili s veľkým nasadením.

Ireland, Ennis 2017

Projekt sme pripravovali niekoľko mesiacov dopredu. Dokonca v júni cez víkend sa v Írsku stretli zástupcovia všetkých krajín kvôli jeho príprave. A od 23. do 30. júla sme išli na samotný projekt. Ennis 2017 bol určený pre viac ako 50 mladých ľudí od 18 do 25 rokov. Hlavnými aktivitami boli workshopy, diskusné fóra, debaty a inter-kulturálne stretnutia. Všetky boli zamerané na hlavnú tému projektu: migračná kríza.

Jedným z hlavných cieľov bolo zapojiť mladých do aktuálnych tém v Európe, ktorou v tom čase bola migračná kríza. Niekoľko externých odborníkov na túto tému sa s nami podelilo o svoje skúsenosti. Účastníci boli schopní vyjadriť svoje názory, naučiť sa niečo nové a hlavne dostali možnosť zmeniť svoje postoje a zamyslieť sa nad opodstatnenosťou svojich predsudkov.

Prostredníctvom neformálneho učenia počas projektu v meste Ennis dostali mladí ľudia možnosť dobrým spôsobom využiť čas cez letné prázdniny: v rámci témy „Migračná kríza“ mohli rásť aj po osobnostnej stránke. Ich charakter sa obohatil a otvoril sa viac pre iných ľudí.