Čo ponúkame

Ubytovanie

Prvotriedne ubytovanie pre vysokoškolských študentov. Našou snahou je poskytnúť študentom dostatok času na vzdelávanie sa a dosiahnutie čo najlepších výsledkov. Bývanie je dotované občianskym združením DOWINA – Asociácia pre podporu vzdelávania.

Strava

Raňajky, obed, olovrant, večera, balíčky na cestu, torta k narodeninám

Budovanie Osobnosti

Tichá študovňa, knižnica, kaplnka, tutoring, vzdelávacie kurzy. Viac info tiež na samostatnej stránke.

Ďalšie informácie

Chlapčenský internát

Ubytovanie je určené len pre chlapcov, minimálne na jeden rok (10 mesiacov).

Ubytovanie pre dievčatá

Hľadáte ubytovanie pre dievčatá? Podobný internát nájdete na stránkach kultúrneho a vzdelávacieho centra Ister.

Univerzitné prostredie

Kolektív študentského domova tvoria univerzitní študenti. Ubytovanie je určené len pre vysokoškolákov!

Cena za ubytovanie

300 € / mesiac platí študent (jednolôžková izba, strava 4x denne, tutoring, internet, posteľné prádlo, upratovanie, noviny …)

150 € / mesiac hradí štipendijný fond.