Umývanie okien

09 okt Umývanie okien

V sobotu 17.9.2016 sme sa zúčastnili na dobrovoľníckej aktivite v domove seniorov Charitas na Heydukovej ulici, kde sme pomáhali umývať okná. Počet dobrovoľníkov bol taký vysoký, že namiesto pôvodných 5 hodín, sme prácu zvládli za jedinú hodinu.

Táto akcia bola prípravnou aktivitou na konferenciu mladých dobrovoľníkov v Madride kde sme sa stretli so študentami z ďalších európskych krajín ako napr.: Španielsko, Nemecko, Fínsko, Česká republika, Slovinsko, Chorvátsko a Rumunsko.

Aktivitu sme organizovali v spolupráci s občianskym združením Periférie.