Dowina-2017_002

UNIVERZITNÉ CENTRUM DOWINA

Viac

je domov vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť motivujúce, intelektuálne a morálne prostredie pre budúce osobnosti Slovenska.

Dowina-2017_032

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV

Prihlášky na rok 2019 - 2020

Vzdelávanie

Motivačná a priateľská atmosféra študentského domova Dowina umožňuje podmienky na vysoko kvalitný rozvoj osobnosti po profesionálnej aj ľudskej stránke.

Viac

Aktivity

Dowina organizuje pestrú škálu aktivít - kultúrne besedy na aktuálne témy, kurzy, výlety a športové aktivity

Aktivity

Formácia

Podporujeme duchovný rast osobnosti v duchu katolíckej viery. Sme však otvorení pre všetkých bez ohľadu na vierovyznanie.

Akcie