Duchovná obnova pre študentov

07 apr Duchovná obnova pre študentov

Podklady na duchovnú obnovu

DUCHOVNÉ ČÍTANIERadosť z kríža

SPYTOVANIE SVEDOMIA

 1. Uvažujem pravidelne o láske, ktorú nám Ježiš Kristus preukázal svojím vtelením, narodením, životom a smrťou? Snažím sa odpovedať na ňu stále veľkorysejšie ?
 2. Čítam horlivo Evanjeliá a rozjímam nad nimi každý deň, aby som Ježiša Krista lepšie spoznal, viac ho miloval a mohol svoj život stále viac pripodobňovať jeho životu ?
 3. Vyhľadávam dôverný rozhovor s Kristom v dennej modlitbe a Eucharistii ? Snažím sa, aby bola moja modlitba niečím veľmi osobným a nie anonymným?
 4. Obraciam sa k Ježišovmu najsvätejšiemu človečenstvu ako ku svojmu vzoru, aby som napodobňoval jeho cnosti pracovitosti, priateľskej oddanosti, úprimnosti, odvahy , atď?
 5. Snažím sa napodobňovať Ježiša v jeho intenzívnej a tichej práci, ktorú konal počas svojho skrytého života?
 6. Komplikujem si život zbytočnými starosťami typu – čo o mne ľudia povedia- lebo si priveľmi zakladám na sebe a na mienke iných o mne?
 7. Sú zámery môjho konania čisté, alebo sú zmiešané aj s osobnými túžbami nezlúčiteľnými s Božou slávou, ktorú mám vždy hľadať?
 8. Snažím sa byť vždy priamy v styku s ostatnými ľuďmi? Som lojálny a konám láskavo a citlivo, alebo občas konám pokrytecky?
 9. Chcem mať v rozhovoroch vždy pravdu a zabúdam, že môžem často robiť chyby, či už kvôli svojmu temperamentu, sebaláske alebo nevedomosti ?
 10. Snažím sa konať s čistým úmyslom, alebo mi ide len o to urobiť dobrý dojem, ospravedlniť svoje konanie , zídenie z cesty, aby mali ľudia o mne dobrú mienku?
 11. Som zo svojich chýb smutný a malomyseľný, alebo sa radšej obraciam na Pána, keď si ich uvedomím, aby mi pomohol a dal milosť bojovať proti nim a premáhať ich?
 12. Uvedomujem si, že najlepší spôsob ako rásť v pokore je zabúdať na seba a byť ustavične k dispozícii ostatným ľuďom?
 13. Je základom mojej radosti vedomie, že som Božie dieťa, alebo dovolím ťažkostiam v práci, chorobe, alebo čisto ľudským ohľadom narušiť môj vnútorný pokoj?
 14. Viem v ľuďoch, udalostiach a okolnostiach nájsť vždy dobré stránky a poukázať na ne? Snažím sa vo svojom okolí šíriť radosť, miernosť a porozumenie?