UNIVERZITNÉ CENTRUM DOWINA

Viac

je domov vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť motivujúce, intelektuálne a morálne prostredie pre budúce osobnosti Slovenska.

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV

Prihlášky na rok 2021 - 2022

UNIVERZITNÉ CENTRUM DOWINA

Viac

je domov vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť motivujúce, intelektuálne a morálne prostredie pre budúce osobnosti Slovenska.
Študenti architektúry v pracovnej študovni

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV

Prihlášky na rok 2021 - 2022

Ubytovanie

Prvotriedne ubytovanie, priateľská atmosféra a motivačný kolektív umožňuje podmienky na vysoko kvalitný rozvoj osobnosti po profesionálnej aj ľudskej stránke.

Viac

Aktivity

Dowina organizuje pestrú škálu aktivít - kultúrne besedy na aktuálne témy, kurzy, výlety a športové aktivity

Aktivity

Formácia

Podporujeme duchovný rast osobnosti v duchu katolíckej viery. Sme však otvorení pre všetkých bez ohľadu na vierovyznanie.

Akcie