04 okt Beseda s Milanom Krajniakom

V utorok večer 6. októbra nás poctil svojou návštevou Milan Krajniak, ktorý prišiel diskutovať o aktuálnej téme – problematike utečencov.

Celý večer sa niesol v príjemnej atmosfére. Náš hosť začal tému zoširoka. Najskôr poukázal na problémy, ktoré nastali počas migrácie v minulosti, pokračoval tvrdením, že len malé percento z utečencov, ktorí zaplavujú v týchto dňoch Európu, skutočne uteká pred vojnou. Podľa jeho názoru by sme mali čo najskôr zastaviť ich prílev, ale na druhej strane, tí čo už prenikli na naše územie majú právo na dôstojný život.

Podľa Milana Krajniaka Európa (najmä jej západná časť) stratila svoju identitu a práve teraz je veľmi dôležité, aby sme ukázali, že nám záleží na európskej identite, ktorá sa spája najmä s kresťanstvom.

Rizikovým faktorom problematiky utečencov je, že veľmi málo z nich je ochotných prijať našu kultúru, integrovať sa a pracovať.

Po takmer dvojhodinovej diskusii sme sa rozlúčili s Milanom Krajniakom dlhým potleskom a veríme, že sa medzi nás v budúcnosti vráti.