Stream

Duchovná obnova pre pracujúcich

Podklady na duchovnú obnovu DUCHOVNÉ ČÍTANIE - Radosť z kríža SPYTOVANIE SVEDOMIA Som si vedomý toho, že Kristus je prítomný v Eucharistii z lásky k ľuďom? Uvedomujúc si túto skutočnosť chodím sa často modliť pred svätostánok s túžbou emauzských učeníkov: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a...

Duchovná obnova pre študentov

Podklady na duchovnú obnovu DUCHOVNÉ ČÍTANIE - Radosť z kríža SPYTOVANIE SVEDOMIA Uvažujem pravidelne o láske, ktorú nám Ježiš Kristus preukázal svojím vtelením, narodením, životom a smrťou? Snažím sa odpovedať na ňu stále veľkorysejšie ? Čítam horlivo Evanjeliá a rozjímam nad nimi každý deň, aby som Ježiša...