Dve percentá

2% Pre Dowinu

Viete už, komu tento rok dáte svoje dve percentá z dane?

Nižšie nájdete návod, ako postupovať a potrebné informácie na poukázanie čiastky zaplatenej dane na občianske združenie Dowina.
Kompletné informácie aj o tom, ako poukázať 3% (2%), nájdete na portáli Rozhodni.
Za prípadnú pomoc Vám srdečne ďakujeme a sľubujeme, že prostriedky využijeme na 200%.

Zamestnanec

Požiadajte zamestnávateľa o potvrdenie o zaplatení dane.
 Vyplňte vyhlásenie
1. Výška zaplatenej dane [12]
2. Čiastka 2% z dane [13]
3. Dátum zaplatenia dane [14]
 Odošlite Potvrdenie a Vyhlásenie na váš daňový úrad.
Vyhlásenie

Živnostník

 Vy alebo Váš účtovník budete podávať daňové priznanie.
  V sekcií XII. vyplňte údaje o našej organizácií a zadajte 2% čiastky zo zaplatenej dane.
• Riadne vyplnené daňové priznanie pošlite na Váš daňový úrad.

Vzor DP FO (B)

Firma

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% z dane aj viacerým prijímateľom.
• Informujte Vášho účtovníka aby v sekcií VI. vyplnil údaje o našej organizácií a čiastku max. do 1,0% zaplatenej dane.

Viac informácií

Informácie o organizácií

Názov: DOWINA – Asociácia pre podporu vzdelávania
Sídlo: Námestie slobody 26, 811 06 Bratislava
IČO: 31747370
Právna forma: Občianske združenie

Na čo využijeme získané prostriedky?

  • Štipendiá a podpora usilovných študentov (do výšky 200 €)
  • Opravy a prevádzka univerzitného centra
  • Zábavné a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež – Gerlach, Storm
  • Mnoho iných aktivít, ktoré Dowina organizuje