Klub Gerlach

pre chlapcov od 8 do 14 rokov

priateľstvo – šport – zábava – formácia – vzdelanie

DUCHOVNÝ
ŽIVOT

prednáška s kňazom / s vedúcimi (jednoduché katechézy)

možnosť osobného rozhovoru s kňazom, alebo svätej spovede osobný rozhovor s vedúcim

CIEĽ: podpora živej, činorodej viery u mladých

VZDELANIE, ŠTÚDIUM

 • budovanie charakteru a dôležitých cností
 • vzdelávanie hravou formou
 • doplnkové aktivity (mimo klubu) ktoré ponúka ŠD Dowina TU
 • CIEĽ: podnecovanie detí k učeniu sa a k spoznávaniu nových vecí

PRIATEĽSTVO, ZÁBAVA, ŠPORT

 • spoznávanie nových kamarátov na klube
 • pravidelné víkendové akcie
 • súťaže a športové aktivity (medzinárodný futbalový turnaj)
 • CIEĽ: utužovanie a chápanie dôležitosti priateľstiev, zmysluplné trávenie voľného času

PODPORA PRE RODIČOV

 • TÚTORING – Individuálne stretnutia vedúcich s rodičmi detí
 • CIEĽ: pro-aktívna pomoc rodičom pri výchove detí;  rozvíjaní ich potenciálov a čností

Praktické informácie

Termín: každý štvrtok od 17:00 do 19:30

Program:

 • 17:00 – úvodná aktivita v dielni alebo telocvični
 • 18:00 – prednáška o cnostiach / prednáška s kňazom
 • 18:15 – olovrant
 • 18:45 – zábavná aktivita

Cena: 50 euro / rok

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na adrese [email protected]

Chcete vidieť čo robíme? Sledujte náš kanál na YouTube