Klub Gerlach

pre chlapcov od 8 do 14 rokov

priateľstvo – šport – zábava – formácia – vzdelanie

Hry a formácia

Klub Gerlach je zábavná, voľno-časová aktivita. Okrem zábavy je naším cieľom formovať chlapcov v hodnotách ako sú rodina, priateľstvo, škola, cnosti, dobré návyky a pod. Vaše deti tak aktívne a zmysluplne trávia čas po škole.

Ako to robíme?

 

Program začína zábavnou a často vzdelávacou aktivitou – napr. spájkovanie jednoduchého elektrického obvodu, práca s drevom, pílkou a vŕtačkou, chemické pokusy (© Gerlach Labs) …

 

Nasleduje prednáška o cnostiach. Príbeh o pastierovi, ktorý rád klamal a ako ho zožrali vlci. Lenivec Jano a iné. Inokedy zase preberáme katechizmus.

 

Po prednáške sa posilníme olovrantom. Nasledujú totiž športové hry, teamové aktivity, šermovanie. Sparťanský výcvik – to je naše.

 

Počas programu prebiehajú osobné one-to-one tútoringy chalanov s vedúcim. Takéto stretnutie je rozhovor zameraný na zlepšenie nejakej charakterovej vlastnosti. Podnetom môže byť téma z prednášky, niečo s čím sa zveril sám člen klubu alebo indícia od rodičov (napr. ten náš Janko strašne nerád upratuje). Tútoringové stretnutia totiž mávame aj s rodičmi dva krát do roka.

Praktické informácie

Termín: každý štvrtok od 17:00 do 19:30 (tento rok začíname 19.9.2019)

Program:

 • 17:00 – úvodná aktivita v dielni alebo telocvični
 • 18:00 – prednáška o cnostiach / prednáška s kňazom
 • 18:15 – olovrant
 • 18:45 – zábavná aktivita
 • 19:30 – koniec

Cena: 50 euro / polrok

V prípade záujmu sa môžete prihlásiť na adrese [email protected] ale zavolajte na +421 254 417 150.

Chcete vidieť čo robíme? Sledujte náš kanál na YouTube

Oblasti rozvoja

DUCHOVNÝ
ŽIVOT

 • prednáška s kňazom / s vedúcimi (jednoduché katechézy)
 • možnosť osobného rozhovoru s kňazom, alebo svätej spovede osobný rozhovor s vedúcim
 • CIEĽ: podpora živej, činorodej viery u mladých

VZDELANIE, ŠTÚDIUM

 • budovanie charakteru a dôležitých cností
 • vzdelávanie hravou formou
 • doplnkové aktivity (mimo klubu) ktoré ponúka ŠD Dowina TU
 • CIEĽ: podnecovanie detí k učeniu sa a k spoznávaniu nových vecí

PRIATEĽSTVO, ZÁBAVA, ŠPORT

 • spoznávanie nových kamarátov na klube
 • pravidelné víkendové akcie
 • súťaže a športové aktivity (medzinárodný futbalový turnaj)
 • CIEĽ: utužovanie a chápanie dôležitosti priateľstiev, zmysluplné trávenie voľného času

PODPORA PRE RODIČOV

 • TÚTORING – Individuálne stretnutia vedúcich s rodičmi detí
 • CIEĽ: pro-aktívna pomoc rodičom pri výchove detí;  rozvíjaní ich potenciálov a čností