Kurz Biomedicínskeho Výskumu

Vedecký výskum je neodmysliteľnou súčasťou lekárskeho povolania. V dnešnej dobe „evidence based“ medicíny je neschopnosť interpretácie vedeckých štúdií nezlučiteľná s kvalitným napĺňaním lekárskeho povolania. Nehovoriac o tom, že neexistuje špičkový a medzinárodne uznávaný lekár, ktorý by na vedeckom výskume neparticipoval. Lekárske fakulty na Slovensku bohužiaľ túto nevyhnutnú súčasť lekárskeho vzdelania zabezpečiť nedokážu. Náš kurz vznikol, aby tento nedostatok napravil.

Kto vedie kurz?

MUDr. Ljuba Bachárová, PhD, MBA

Záujem o výskum prejavila už počas štúdia na lekárskej fakulte a vede sa venuje prakticky celý svoj profesionálny život. Jej hlavným zameraním je hodnotenie elektrickej činnosti srdca. Je medzinárodne uznávanou vedeckou odborníčkou, výkonnou redaktorkou amerického vedeckého časopisu Journal of Electrocardiology a členkou redakčných rád viacerých zahraničných vedeckých časopisov. V rokoch 1997 – 1999 bola prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre elektrokardiológiu, v súčasnosti je jej sekretárom. Vzhľadom na jej originálny prístup k EKG diagnostike bola požiadaná vytvoriť a viesť medzinárodnú Pracovnú skupinu pre EKG diagnostiku hypertrofie ľavej komory, ktorá má aktualizovať zásady tejto diagnostiky v odporúčaniach American Heart Association. Okrem prednášania na Lekárskej fakulte UK a Slovenskej zdravotníckej univerzite organizuje na Slovensku aj v zahraničí medzinárodné letné školy zamerané na rozvoj vedomostí a zručností potrebných na prípravu vedeckých projektov zavŕšených publikáciou vedeckých článkov.

K

unnamed

Ako?

Kurz bude prebiehať v anglickom jazyku. Rozdelený bude do 4 hlavných workshopov:

1. Introduction to an Outcomes Research Study

2. Methods I: Study Population and Outcomes

3. Methods II: Data Collection and Analysis

4. Research Administration

Kedy?

Každú stredu (17:00 – 19:00) od novembra 2017 do februára 2018 s výnimkami cez vianočné prázdniny, prípadne podľa potreby spracovania úloh z jednotlivých workshopov.

Kde?

Univerzitné Centrum Dowina, Da Vinciho študovňa

Námestie slobody 26, 811 06 Bratislava

Kontakt: [email protected]

Koľko?

Cena celého kurzu je 40€.