Kurz programovania Windows aplikácií

Vytváranie užívateľského rozhrania moderných Windows aplikácií s použitím špičkových technológií.  Možnosť naučiť sa programovať profesionálne. Spolupráca na reálnom projekte Corporate DataBase.

Potrebné nástroje

Visual Studio 2013/2015/2017 Express Edition

DevExpress Components (licencie budú k dispozícií)

SQL Server (LocalDb alebo Express)

Počítač s Windows 7/8/10 s priemerným výkonom

Programovacie nástroje

Kto vedie kurz?

Ondrej Kováč, študoval informatiku na MFF. Profesionálnu prax začínal v Pražskej firme Praetor Systems s.r.o. Od roku 2015 je na Slovensku riaditeľom študentského domova Dowina. Okrem toho pracuje ako freelancer programátor a vývojár. Vedie vývoj projektu Corporate DataBase v USA.

Budeme tvoriť

Programovanie

Projekty s pomocou Microsoft Visual Studio

Moderný design

Moderné aplikácie s profesionálnym vzhľadom

Vizualizačné nástroje na najvyššej úrovni

Reportovacie nástroje

Reportovacie nástroje

Mapové aplikácie

Aplikácie s využitím máp

Budúcnosť je v technológiach

V priebehu kurzu sa naučíme pracovať s profesionálnymi nástrojmi, ktoré určite využijete aj neskôr v zamestnaní. Dostanete možnosť vyskúšať si prácu na projektoch a stretnúť sa s technológiami ktoré nie sú pre bežných študentov dostupné. V pokročilých stupňoch budeme v rámci kurzu pracovať na reálnych projektoch.

Programovanie, technológie

Kurz je určený pre:

Študentov s nadšením pre programovanie a ktorí ovládajú základy jazyka C#. Cieľom kurzu je umožniť využiť teoretické základy v oblasti programovania na vývoj skutočných aplikácií používaných v praxy.

Cieľom kurzu je:

  • naučiť vytváranie aplikácií s využitím technológie WinForms a DevExpress nástrojov.
  • priblížiť kompletný vývoj aplikácie od návrhu designu až po doručovanie aktualizácií.
  • naučiť prácu v tíme.

Začiatok kurzu: 2.10.2017

Cena: 3€/hod.

Prihlásenie: [email protected]

Počas kurzu bude možné získať finančnú odmenu pri spolupráci na projekte Corporate DataBase (vyžaduje sa angličtina).