IMG_6908-HDR-2-Pano-2-5 (1)

ŠTUDENTSKÝ DOMOV DOWINA

je vzdelávacie centrum so zámerom poskytnúť motivujúce intelektuálne a morálne prostredie pre cieľavedomých študentov bratislavských vysokých škôl.

Viac

Modrý salónik

UBYTOVANIE PRE ŠTUDENTOV

Vzdelávanie

Motivačná a priateľská atmosféra študentského domova Dowina umožňuje podmienky na vysoko kvalitný rozvoj osobnosti po profesionálnej aj ľudskej stránke.

Viac

Aktivity

Dowina organizuje pestrú škálu aktivít - kultúrne besedy na aktuálne témy, kurzy, výlety a športové aktivity

Aktuality

Formácia

Podporujeme duchovný rast osobnosti v duchu katolíckej viery. Sme však otvorený pre všetkých bez ohľadu na vierovyznanie.